Wandelroute door Giessen en Rijswijk

Voor de liefhebbers heeft den Alm een tweetal wandelroutes uitgezet door onze prachtige dorpen. Er i...
28 Januari, 2014Lees meer

Logo Den Alm

Ondernemers
Vereniging

den Alm

E. info@denalm.nlWelkom bij ondernemersvereniging Den Alm te Giessen-Rijswijk

Mogen wij ons even voorstellen 


Ondernemersverenging Den Alm is in maart 2006 opgericht en is een gevolg van de fusie tussen Ondernemersvereniging Giessen en Ondernemersvereniging Rijswijk.
Met het doel zo gericht mogelijk de belangen van de aangesloten bedrijven te behartigen is gekozen voor een algemeen bestuur met 2 "afdelingen" en
 het z.g. werkgroepenmodel.

 

Wie kunnen lid worden
Alle ondernemers met een vestiging in Giessen of Rijswijk kunnen lid worden van OV den Alm.

 

Het doel van de vereniging is
a. Het verstevigen van de onderlinge relaties van de leden, met inachtneming van de diverse belangen van de leden;

b. De diversiteit van de leden tot uitdrukking brengen in tijdelijke, danwel permanente werkgroepen of secties om zodoende de belangen van de leden beter te kunnen vaststellen;

c. Het onderhouden van contacten met de gemeentelijke- en provinciale overheden;

d. Het bevorderen van de relaties met de andere ondernemersverenigingen in de regio;

e. Het activeren van veiligheid, arbeidsomstandigheden, beroepsopleidingen en werkgelegenheid;

f. Het stimuleren van de plaatselijke belangen en activiteiten in de betreffende kernen;

g. Het bevorderen van de interne- en externe communicatie door middel van het internet.

h. Het collectief inkopen van diensten en goederen om daarmee extra voordelen voor de leden te behalen.

Nieuw: Collectieve Inkoop